i-Gym jaunumi

Pavasara svētki

1. maijs – Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena (pirmdiena)

4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena (ceturtdiena)